Milieutechniek

MILIEUTECHNIEK

Continue ontwikkeling van hoogwaardige en duurzame oplossingen

Milieu heeft de hoogste prioriteit

MilieutechniekMilieu staat wereldwijd hoog op de agenda. De wetgeving ten aanzien van uitstoot is streng. FT investeert voortdurend in R&D om continue hoogwaardige en duurzame oplossingen te ontwikkelen. Van geavanceerde filterinstallaties en slimme software tot het terugwinnen van warmte. Ú voldoet aan de strengste milieueisen en bespaart energiekosten.

Verspreid over de hele wereld hebben wij tal van installaties geleverd die aan de hoogste eisen voldoen. Volledig geautomatiseerde ovens met nageschakelde filtertechniek en continue emissiebewaking maken deel uit van ons normale leveringsprogramma.

Architectonische oplossingen

FT denkt voortdurend over architectonische oplossingen. Zó is de unieke compacte boiler op de tekentafel ontstaan en door R&D ontwikkeld. Voordeel is dat met de compacte boiler voor ons filtersysteem aanzienlijk minder vloeroppervlak nodig is dan voor alle andere systemen die momenteel op de markt zijn. Dat is financieel interessant bij nieuwbouw, maar ook een bestaande crematieruimte hoeft minder snel ingrijpend aangepast te worden.

Milieutechniek

Nageschakelde techniek

Specificaties beschikbaar op aanvraag. Neem contact op via +31 (0) 70 351 88 88 of info@facultatieve-technologies.nl

Warmteterugwinning

Specificaties beschikbaar op aanvraag. Neem contact op via +31 (0) 70 351 88 88 of info@facultatieve-technologies.nl

Neem voor meer informatie contact met ons op via: info@facultatieve-technologies.nl of +31 (0) 70 351 88 88.