Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling is vooraf schriftelijke toestemming nodig van FT.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan FT niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door bijvoorbeeld onjuiste informatie. Facultatieve Technologies behoudt zich het recht voor wijzigingen aan zijn producten aan te brengen die noodzakelijk zijn voor technische verbeteringen.

Tekst, concept en productie: Facultatieve Media, Den Haag